Stamboom familie Vermeulen

Parenteel van Jan Janse van der Meulen

Onderstaande familie Van der Meulen / Vermeulen leefde voor 1750 in Goudswaard en omstreken. Mogelijk waren zij verwant met de schippersfamilie Vermeulen, waarvan de voorouders rond dezelfde tijd in deze omgeving woonden.

1 Jan Janse van der Meulen.
Notitie bij de geboorte van Jan: geboren ca 1630 in Nieuw-Beijerland?
Jan:
(1) trouwde met Bessijntje Pieters.
(2) trouwde in mei 1663 in Hekelingen met Bastiaantje Aerts.
Kind van Jan en Bessijntje:
1 Jan Jansz van der Meulen / Vermeulen. Volgt 1.1.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
2 Willem van der Meulen [1.2]. Hij is gedoopt omstreeks 11 januari 1660.
1.1 Jan Jansz van der Meulen / Vermeulen, zoon van Jan Janse van der Meulen (zie 1) en Bessijntje Pieters. Jan trouwde omstreeks 1684 in Goudswaard met Maartje Aarts, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maartje: Rond 1684 ontbreken bladzijden uit het trouwboek van Goudswaard.

25 mei?
Maartje is een dochter van Aart Cornelisse en Ariaantje Pieters. Zij is gedoopt op 25 mei 1664 in Goudswaard.
Notitie bij de geboorte van Maartje: Moeilijk leesbaar: "Gedoopt ’t kind van Aert Cornelissen en Ariaantje ...ers, genaaamt Marijt..., getuigen ... Arij Cornelissen [??] en Jooltje[??] ..."
Kinderen van Jan en Maartje:
1 Ariaantje jans van der Meulen / Vermeulen, gedoopt op 18 maart 1685 in Goudswaard. Volgt 1.1.1.
2 Aart Jansz Vermeulen, gedoopt op 20 april 1687 in Goudswaard. Volgt 1.1.2.
3 Pieter (Janse) van der Meulen / Vermeulen, gedoopt op 6 januari 1689 in Goudswaard. Volgt 1.1.3.
4 Jan (Janse) van der Meulen / Vermeulen [1.1.4]. Hij is gedoopt op 9 december 1691 in Goudswaard.
Notitie bij de geboorte van Jan: “den 9 december [1691] gedoopt Jan soon van Jan janse vander Meulen en [blanco, niet ingevuld] getuige Annetje Jacobs”
1.1.1 Ariaantje jans van der Meulen / Vermeulen, dochter van Jan Jansz van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1) en Maartje Aarts. Zij is gedoopt op 18 maart 1685 in Goudswaard.
Notitie bij de geboorte van Ariaantje: [ouders] Jan Jansen van der Meulen en Maartje Aarts, getuige Pietertjen Aarts.
Ariaantje trouwde, 29 jaar oud, op 10 juni 1714 in Goudswaard met Bouwe Bouwens Rip.
Notitie bij het huwelijk van Ariaantje en Bouwe: “ondertrouwt den 18 maij, en getrouwt den 10 junij [1714] Bouwe Bouwese Rip, weduwnaar van Lijsbeth Jans [,] van de Koorndijk met Ariaantje jans Vermeulen j.d. van de Koorndijk”
Hij is gedoopt in Koorndijk/Goudswaard.
Kinderen van Ariaantje en Bouwe:
1 Bouwe Bouwens Rip [1.1.1.1]. Hij is gedoopt op 15 december 1715 in Goudswaard.
Notitie bij de geboorte van Bouwe: “den 15 dito [december 1715] gedoopt Bouwen soon van Bouwen Bouwensz Rip en Ariaantje Jans Vermeulen. getuige is Lijsbeth Engels”
2 Jan Bouwens Rip [1.1.1.2]. Hij is gedoopt op 10 oktober 1717 in Goudswaard.
Notitie bij de geboorte van Jan: “[den 10 octob. 1717] gedoopt Jan soon van Bouwe Bouwense Rip en Ariaantje Jans Vermeulen: getuige is Barber Jans de Clijne”
1.1.2 Aart Jansz Vermeulen, zoon van Jan Jansz van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1) en Maartje Aarts. Hij is gedoopt op 20 april 1687 in Goudswaard.
Notitie bij de geboorte van Aart: [gedoopt] ’t kind van Jan Jansen en Maartje Aarts gent. [=genaamt] Aart. getuige: Cornelia Aarts .
Aart:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 6 november 1715 in Goudswaard met Barbara Jans de Clijne.
Notitie bij het huwelijk van Aart en Barbara: “ondertrouwt den 6 sept. en getrouwt den 6 novemb. [1715] Aert Vermeulen j.m. van de Koorndijk met Barber Jans de Clijne geboortig van den Oudenhoorn en tegenwoordig woonende in de Koorndijk“
Barbara is overleden vóór 25 januari 1722.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 25 januari 1722 in Barendrecht met Maijken Paulusdr van Sluijs / Sluys, 29 jaar oud. Maijken is een dochter van Pouwel van Jacobs en Marrighie Pieters. Zij is gedoopt op 21 september 1692 in Barendrecht.
Kinderen van Aart en Barbara:
1 Jan Aarts Vermeulen, gedoopt op 29 december 1715 in Goudswaard. Volgt 1.1.2.1.
2 Johannes Aarts Vermeulen) [1.1.2.2]. Hij is gedoopt op 29 augustus 1717 in Goudswaard.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Johannes, zoon van Aart Jans Vermeulen en Barber Jans de Clijne. Getuige is Anna Bastiaans
Kinderen van Aart en Maijken:
3 Jan Aartsz Vermeulen [1.1.2.3]. Hij is gedoopt op 26 april 1722 in Barendrecht.
4 Paulus Jans Vermeulen, geboren in 1723 in Barendrecht. Volgt 1.1.2.4.
5 Marijtje Vermeulen [1.1.2.5]. Zij is gedoopt op 15 juli 1725 in Barendrecht. Marijtje is overleden, 84 jaar oud. Zij is begraven op 31 januari 1810 in Cool.
6 Leendert Jans Vermeulen [1.1.2.6]. Hij is gedoopt op 24 november 1726 in Barendrecht.
7 Leendert Vermeulen [1.1.2.7]. Hij is gedoopt op 9 mei 1728 in Barendrecht.
8 Pieter Aarts Vermeulen [1.1.2.8]. Hij is gedoopt op 12 februari 1730 in Barendrecht.
Notitie bij de geboorte van Pieter: " een kind gedoopt, de vader Aart Vermeulen, de moeder Maaijke Paulus van Sluijs, de getuige Aarjaantje Bravenboer, het kind is genaamd Pieter"
9 Huybrecht Vermeulen [1.1.2.9]. Hij is gedoopt op 19 augustus 1731 in Barendrecht.
10 Ariaantje Aarts Vermeulen [1.1.2.10]. Zij is gedoopt op 18 april 1734 in Barendrecht.
1.1.2.1 Jan Aarts Vermeulen, zoon van Aart Jansz Vermeulen (zie 1.1.2) en Barbara Jans de Clijne. Hij is gedoopt op 29 december 1715 in Goudswaard.
Notitie bij de geboorte van Jan: ouders Aert Jans Vermeulen en Barber Jans de Clijne, getuige: Lena Aert van der Houck
Jan:
(1) ging in ondertrouw, 32 jaar oud, op 8 november 1748 in Piershil met Rijntje Cornelisse Jongejan.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Rijntje: den 8 november [1748] zijn in ondertrouw opgenomen Jan Aarts Vermeulen j.m. geboortig van de Korendijk wonende alhier, met Rijntje Jongejan j.d. geboortig en wonende alhier.
Getrouwt alhier [geen trouwdatum vermeld]

-1748 den 8 november geven sig aen Jan Aartse Vermeulen en Reyntie Jongenjan te gehoren? pro deo [impost trouwen Piershil]
Rijntje is geboren in Piershil. Rijntje is overleden vóór 1763.
Notitie bij overlijden van Rijntje: haar man Jan Vermeulen hertrouwt in 1763 als weduwnaar.
(2) ging in ondertrouw, 47 jaar oud, op 15 juli 1763 in Piershil met Barbara Bom.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Barbara: den 15e juli zijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen Jan Aartz Vermeulen, weduwn. van Reintje Cornelisze Jongejan, geboren op den Korendijk, wonende alhier,
met Barbara Bom, wed. van Ary van der Leur, geboren in ’t Stichts van Utrecht, wonende alhier
Zij is gedoopt in Harmelen.
Kinderen van Jan en Rijntje:
1 Aart Vermeulen [1.1.2.1.1]. Bij de geboorteaangifte van Aart was de volgende getuige aanwezig: Marytie / Maria Pieters van der Meulen / Vermeulen (1725-1758) [zie 1.1.3.6] [nicht van vader]. Hij is gedoopt op 12 oktober 1749 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Aart: gedoopt een kind genaamt Aart. de vader is Jan Aartse Vermeulen, de moeder is Reyntje Jongejan. getuyge Maartje Pieters Vermeulen.
2 Aart Jans Vermeulen, gedoopt op 6 juni 1751 in Piershil. Volgt 1.1.2.1.2.
3 Cornelis Vermeulen [1.1.2.1.3]. Hij is gedoopt op 29 juni 1755 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: is gedoopt een kind genaamd Cornelis. de vader is Jan Vermeulen, de moeder is Rijntje Cornelisze Jongejan. Door de vader als getuige zelf geheft.
1.1.2.1.2 Aart Jans Vermeulen, zoon van Jan Aarts Vermeulen (zie 1.1.2.1) en Rijntje Cornelisse Jongejan. Bij de geboorteaangifte van Aart was de volgende getuige aanwezig: Maertge Pieterse van der Meulen / Vermeulen (geb. 1711) [zie 1.1.3.1] [nicht van vader]. Hij is gedoopt op 6 juni 1751 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Aart: gedoopt een kind genaamt Aart. [ouders:] Jan Aartse Vermeulen, Rijntje Cornelisse Jongejan. Getuige Maartje Pieterse Vermeulen
Aart is overleden op 23 februari 1820 in Piershil, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aart: Aart Vermeulen, Leeftijd: 68, Echtgenote, Naam niet genoemd
Vader: Jan Aartszn Vermeulen, Moeder: Krijntje Jongejan
Aart trouwde, 30 jaar oud, op 16 september 1781 in Piershil met Cornelia Troost, 24 of 25 jaar oud, nadat zij op 24 augustus 1781 in Piershil in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Aart en Cornelia: "Aart Vermeulen j.m. en Cornelia Troost j.d. beiden geboren en wonende alhier"
Zij is gedoopt in 1756 in Piershil. Cornelia is overleden op 10 februari 1835 in Piershil, 78 of 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Cornelia Troost, Leeftijd: 80. Echtgenote van Aart Vermeulen
Vader: Abraham Troost, Moeder: Jannetje van Es
Kinderen van Aart en Cornelia:
1 Jan Vermeulen [1.1.2.1.2.1], geboren omstreeks 1779. Jan is overleden op 24 december 1838 in Piershil, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Leeftijd: 59. Vader: Willem Vermeulen, Moeder: Cornelia Troost
2 Jan Vermeulen [1.1.2.1.2.2]. Hij is gedoopt op 18 augustus 1782 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Jan: is gedoopt een kind genaamd Jan, de vader is Aart Vermeulen, moeder Cornelia Troost . getuige Dirkie Troost
Jan is overleden op 24 december 1838 in Piershil, 56 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Jan Vermeulen, Leeftijd: 59
Vader: Willem Vermeulen, Moeder: Cornelia Troost
3 Jannetje / Jannigje Vermeulen, gedoopt omstreeks 1796. Volgt 1.1.2.1.2.3.
1.1.2.1.2.3 Jannetje / Jannigje Vermeulen, dochter van Aart Jans Vermeulen (zie 1.1.2.1.2) en Cornelia Troost. Zij is gedoopt omstreeks 1796. Jannetje is overleden op 8 december 1839 in Piershil, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannetje: Leeftijd: 43. Vader: Aart Vermeulen, Moeder: Cornelia Troost
Echtgenote van Pieter Dekker
Jannetje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 23 februari 1817 in Goudswaard met Pieter Dekker.
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Pieter: Bruidegom: leeftijd: 38, Vader bruidegom: Huibrecht Dekker, Moeder bruidegom: Pieternella Hoogvliet
Bruid: Jannetje Vermeulen, Geboorteplaats: Piershil, Leeftijd: 20
Vader bruid: Aart Jansz. Vermeulen, Moeder bruid: Cornelia Troost
Pieter is geboren in Heinenoord.
Kind van Jannetje en Pieter:
1 Petronella Dekker [1.1.2.1.2.3.1], geboren op 3 oktober 1817 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Petronella: Moeder: Jannigje Vermeulen
1.1.2.4 Paulus Jans Vermeulen is geboren in 1723 in Barendrecht, zoon van Aart Jansz Vermeulen (zie 1.1.2) en Maijken Paulusdr van Sluijs / Sluys.
Notitie bij de geboorte van Paulus: Paulus, Barendrecht 3-10-17
Paulus:
(1) trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 15 november 1761 in Barendrecht met Maaijke Aarts Vijfwinckel, 22 jaar oud. Maaijke is een dochter van Aart Hendriks Vijfwinckel en Grietje Willems de Heer. Zij is gedoopt op 27 september 1739 in Barendrecht. Maaijke is overleden, 27 jaar oud. Zij is begraven op 26 november 1766 in Oost-Barendrecht.
(2) trouwde, 44 of 45 jaar oud, op 1 mei 1768 in Barendrecht met Lijsbeth Pieters Dekker, 30 of 31 jaar oud. Lijsbeth is een dochter van Pieter Jansz Dekker en Pietertje Cornelis Baartman. Zij is gedoopt in 1737 in Groote-Lindt.
Kinderen van Paulus en Maaijke:
1 Maaijken Paulusd van der Meulen [1.1.2.4.3]. Zij is gedoopt in 1762 in Barendrecht.
2 Grietje Paulusd van der Meulen [1.1.2.4.4]. Hij is gedoopt in 1766 in Barendrecht.
Kinderen van Paulus en Lijsbeth:
3 Maaijke Paulusd van der Meulen [1.1.2.4.1].
4 Pietertje Paulusdr van der Meulen [1.1.2.4.2].
5 Pieter Paulusz van der Meulen [1.1.2.4.5]. Hij is gedoopt op 20 januari 1771 in Barendrecht. Pieter is overleden, 5 maanden oud. Hij is begraven op 9 juli 1771 in Oost-Barendrecht.
6 Pieter Paulusz van der Meulen [1.1.2.4.6]. Hij is gedoopt op 12 september 1773 in Barendrecht. Pieter is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op 6 november 1773 in Oost-Barendrecht.
7 Pieter Paulusz van der Meulen [1.1.2.4.7], geboren in 1776 in Barendrecht.
1.1.3 Pieter (Janse) van der Meulen / Vermeulen, zoon van Jan Jansz van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1) en Maartje Aarts. Hij is gedoopt op 6 januari 1689 in Goudswaard.
Notitie bij de geboorte van Pieter: in genver was deze doopregistratie niet te vinden omstreeks 1689.

de bovengenoemde bron op internet vermeldt:
"Zoon van Jan Janse van der Moole en Aryaentie Pyeters de Groot met Marten Ars als getuige.
Ook: Pieter Jansz van der Molen."
Pieter is overleden op 16 november 1742 in Piershil, 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Piershil 16-11-1742
Notitie bij Pieter: beroep: bouwman
Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 9 maart 1710 in Numansdorp met Dirkje Abele (Dirkje Abels) Abbenbroek.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Dirkje: Pieter, j.m. van Koorendijk, en Dirkje, weduwe van Heijman Pieters Groeneweg.
Zij is gedoopt in Oud-Beijerland.
Notitie bij de geboorte van Dirkje: omstreeks 1683?
Dirkje is overleden op 17 maart 1758 in Piershil. Zij is begraven op 21 maart 1758 in Piershil.
Notitie bij overlijden van Dirkje: Pieter Jansz. (ook Jacobsz.) Vermeulen boedel inventaris van boedel van zijn weduwe Dirkje Abels Abbenbroek werd 26-6-1758 goedgekeurd.
(Bron:Weeskamer Piershil 6 1758 [http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/NLD-HOEKSCHE-WAARD/2001-05/0990362152])
Kinderen van Pieter en Dirkje:
1 Maertge Pieterse van der Meulen / Vermeulen, gedoopt op 19 april 1711 in Numansdorp. Volgt 1.1.3.1.
2 Abel Pieters van der Meulen / Vermeulen, gedoopt op 3 september 1713 in Klaaswaal. Volgt 1.1.3.2.
3 Jan Pietersz van der Meulen / Vermeulen, gedoopt op 14 april 1715 in Klaaswaal. Volgt 1.1.3.3.
4 Willem (Pieters) van der Meulen / Vermeulen [1.1.3.4]. Hij is gedoopt op 26 april 1717 in Numansdorp.
5 Ariaantje Pieters van der Meulen / Vermeulen, gedoopt op 15 december 1720 in Numansdorp. Volgt 1.1.3.5.
6 Marytie / Maria Pieters van der Meulen / Vermeulen, gedoopt op 27 mei 1725 in Numansdorp. Volgt 1.1.3.6.
1.1.3.1 Maertge Pieterse van der Meulen / Vermeulen, dochter van Pieter (Janse) van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3) en Dirkje Abele (Dirkje Abels) Abbenbroek. Zij is gedoopt op 19 april 1711 in Numansdorp.
Notitie bij Maertge: naam ook: Maartje
Getuige bij:
geboorteaangifte Aart Jans Vermeulen (1751-1820) [zie 1.1.2.1.2]    [nicht van vader]
geboorteaangifte Pieter Dirks de Winter (geb. 1750) [zie 1.1.3.6.1]    [tante moederszijde]
geboorteaangifte Maartie Buitendijk (geb. 1778) [zie 1.1.3.1.1.1]    [grootmoeder vaderszijde]
Maertge trouwde met Hendrik Ariens Buitendijk.
Kind van Maertge en Hendrik:
1 Arij Hendriks Buitendijk, gedoopt op 7 januari 1753 in Piershil. Volgt 1.1.3.1.1.
1.1.3.1.1 Arij Hendriks Buitendijk, zoon van Hendrik Ariens Buitendijk en Maertge Pieterse van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3.1). Bij de geboorteaangifte van Arij was de volgende getuige aanwezig: Ariaantje Pieters van der Meulen / Vermeulen (geb. 1720) [zie 1.1.3.5] [tante moederszijde]. Hij is gedoopt op 7 januari 1753 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Arij: gedoopt een kind genaamt Arij. [ouders:] Henderik Buytendijk, Maartje Pieterse Vermeulen. Getuige Ariaantje Pieterse Vermeulen.
Arij is overleden op 22 juli 1825 in Piershil, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arij: Arij Buijtendijk, Leeftijd: 72. Echtgenoot van Maria Vermeulen
Vader: Hendrik Buijtendijk, Moeder: Maria Pietertje Vermeulen
Notitie bij Arij: Hendrik Franse Buitendijk was baptised on 27 Jan 1715 in Numansdorp, he died before 1825. On 3 May 1739, in Numansdorp, he married with
Maria Pietersdr Vermeulen, baptised on 19 Apr 1711 in Numansdorp, she died before 1825.
Arij ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 25 april 1777 in Buitensluis met Maria Vermeulen.
Notitie bij het huwelijk van Arij en Maria: Arij Buitendijk, j.m. geboren en wonende onder deze jurisdictie [Piershil] en maria vermeulen, j.d. geboren en wonende op de Buitensluis, hebben, na op de Buitensluis den 25 april in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn,
alhier den 27 [april] en 4 en 11 meij de gewone 3 ...lijkse voorstellen onver ... ge..
Maria is geboren in Buitensluis.
Notitie bij Maria: Maria Jacobsdr Vermeulen, baptised on 8 Sep 1754 in Numansdorp, she died on 2 Oct 1814 in Piershil.

ouders:
Jacob Vermeulen was baptises on 15 Apr 1725 in Klaaswaal, he died before 1814. He married with
Neeltje Huijberts den Beste (den Best), baptised on 13 Oct 1726 in Numansdorp, she died before 1814.
Kinderen van Arij en Maria:
1 Maartie Buitendijk [1.1.3.1.1.1]. Bij de geboorteaangifte van Maartie was de volgende getuige aanwezig: Maertge Pieterse van der Meulen / Vermeulen (geb. 1711) [zie 1.1.3.1] [grootmoeder vaderszijde]. Zij is gedoopt op 26 juli 1778 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Maartie: [ouders] Arie Buitendijk, Maria Vermeulen. Getuige Maartie Pietersd Vermeulen. Geheft door Geertrui de Best
2 Henderik Buitendijk [1.1.3.1.1.2]. Hij is gedoopt op 26 augustus 1779 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Henderik: Henderik [, vader:] Arie Buitendijk [, moeder:] Maria Vermeulen. Geh. door de vader selve
3 Henderik Buitendijk [1.1.3.1.1.3]. Hij is gedoopt op 8 oktober 1780 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Henderik: Henderik [ouders:] Arie Buitendijk, Maria Vermeulen. Get. door den vader
4 Maartie Buitendijk [1.1.3.1.1.4]. Zij is gedoopt op 13 december 1781 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Maartie: "is gedoopt een kind genaamd Maarten, de vader is Arie Buitendijk, moeder Maria Vermeulen. geheven door den vader "
5 Maartie Buitendijk [1.1.3.1.1.5]. Zij is gedoopt op 14 september 1783 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Maartie: is gedoopt een kind genaamd Maartie, de vader is Arie Buitendijk, de moeder Maria Vermeulen, geheven door den vader
6 Heinisje / Hendriksje Buitendijk [1.1.3.1.1.6], geboren omstreeks 1791 in Goudswaard. Heinisje is overleden op 20 oktober 1830 in Goudswaard, ongeveer 39 jaar oud.
7 Jacob Buitendijk [1.1.3.1.1.7], geboren op 17 november 1792 in Piershil. Hij is gedoopt op 25 november 1792 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Jacob: de vader Arie Buitendijk, de moeder Maria Vermeulen, geheven door de vader
1.1.3.2 Abel Pieters van der Meulen / Vermeulen, zoon van Pieter (Janse) van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3) en Dirkje Abele (Dirkje Abels) Abbenbroek. Hij is gedoopt op 3 september 1713 in Klaaswaal.
Notitie bij overlijden van Abel: overleden op 29 april 1779 in Piershil
Notitie bij Abel: [bron: http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/vermeulen_pieter_jans_1043497030.htm]

Abel was getuige bij de overlijdensaangifte van Dirkje Abele (Dirkje Abels) Abbenbroek .
overige kinderen:
Pieter Abelsz Vermeulen 1752-???? Tree
Abel trouwde, 23 jaar oud, op 28 april 1737 in Goudswaard met Lijsbeth Teunisse Verhek, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Abel en Lijsbeth: 6 april 1737 " ondertrouwd Abel Pieters vermeulen j.m. geboren [..] Klaaswaal woonende op de Buytse [?] sluys [?] met Lijsbeth Teunisse Verhek, geboren [..] onder[?] Coorndijk, bijden[?] wonende alhier7 kinderen
Zij is gedoopt op 27 februari 1707 in Goudswaard.
Notitie bij de geboorte van Lijsbeth: Zij was een dochter van Teunis Maartens Verheck en Leuntje Beije, die op 18-3-1696 in Goudwaard trouwden.
[bron: http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/vermeulen_pieter_jans_1043497030.htm]
Kinderen van Abel en Lijsbeth:
1 Dirkje Abelsd Vermeulen [1.1.3.2.1]. Bij de geboorteaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Marytie / Maria Pieters van der Meulen / Vermeulen (1725-1758) [zie 1.1.3.6] [tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 24 november 1737 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Dirkje: den 24 [novemb. 1737] het kind genaamt Dirkje, de vader Abel Pieters Vermeulen, de moeder Elisabeth Teunis Verhek, getuijge Maartje Pieters Vermeulen
Notitie bij Dirkje: Mogelijk getrouwd: 18 Mei 1760 in Zuid-Beijerland met Arie Maartens Barendregt, Gedoopt 8 Oktober 1719 in Numansdorp, Overleden : 1781
2 Teunis Abels Vermeulen [1.1.3.2.2]. Hij is gedoopt op 8 februari 1739 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Teunis: 8 [februarius 1739] het kind genaamt Teunis, de vader Abel Pieterse Vermeulen, de moeder Elisabeth Teunis Verhek, getuige Leuntje Teunis Verhek
Teunis is overleden vóór 1743, ten hoogste 4 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Teunis: mogelijk overleden voor 1743, ivm vernoeming broer
3 Leuntje Abels Vermeulen, gedoopt op 18 september 1740 in Piershil. Volgt 1.1.3.2.3.
4 Pieter Abelsz van der Meulen / Vermeulen, gedoopt op 13 mei 1742 in Nieuw Beijerland. Volgt 1.1.3.2.4.
5 Teunis Vermeulen, gedoopt op 15 september 1743 in Piershil. Volgt 1.1.3.2.5.
6 Willem Vermeulen [1.1.3.2.6]. Hij is gedoopt op 14 maart 1745 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Willem: Willem, de vader Abel Pieterse Vermeulen, de moeder Elisabeth Teunisz Verhek, en van de vader selfs geheft.
7 Arij Vermeulen [1.1.3.2.7]. Hij is gedoopt op 18 september 1746 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Arij: [ouders] Abel Pieterse Vermeulen, Elisabeth Teunisz Verhek. van de vader selfs geheft.
8 Ariaantje Vermeulen [1.1.3.2.8]. Zij is gedoopt op 13 oktober 1748 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Ariaantje: Arjaentje [ ouders:] Abel Vermeulen, Elisabeth Verhek. geheft door de vader.
9 Deina Abels Vermeulen, gedoopt op 23 april 1753 in Piershil. Volgt 1.1.3.2.9.
1.1.3.2.3 Leuntje Abels Vermeulen, dochter van Abel Pieters van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3.2) en Lijsbeth Teunisse Verhek. Zij is gedoopt op 18 september 1740 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Leuntje: den 18 septemb [1740] het kind genaamt Leuntje, de vader Abel Pieterse Vermeulen, de moeder Elisabeth Teunis Verhek, getuige Leuntje Teunis Verhek
Leuntje is overleden in 1762, 21 of 22 jaar oud. Leuntje trouwde, ten hoogste 21 jaar oud, vóór 1761 met Arij van der Sluijs. Arij is geboren in Nieuw Beijerland. Arij ging later in ondertrouw op 13 april 1764 in Piershil met Dirkje Froon.
Kind van Leuntje en Arij:
1 Ingetje van der Sluijs [1.1.3.2.3.1]. Zij is gedoopt op 4 november 1761 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Ingetje: doopdag doorgekrast/onduidelijk geschreven, kan bv ook 4 of 7 november zijn.
"Ingetje, vader zijnde Arij van der Sluis, moeder Leuntje Abels Vermeulen, hefster Maria van der Sluis"
1.1.3.2.4 Pieter Abelsz van der Meulen / Vermeulen, zoon van Abel Pieters van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3.2) en Lijsbeth Teunisse Verhek. Hij is gedoopt op 13 mei 1742 in Nieuw Beijerland.
Notitie bij de geboorte van Pieter: K: Pieter, Vader: Abel vermeulen, Moeder: Lijsbeth Verhek, Getuige: Dirkje Abels Appenbroek
Pieter:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 12 november 1771 in Piershil met Lijsbeth Bastiaansdr van der Sluijs, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Lijsbeth: 25-10-1771 [Piershil ] is alhier in ondertrouw opgenomen Pieter Vermeulen, j.m. geboren onder N. beijerland en wonende onder Piershil, met Elisabeth van der Sluis, j.d. geboren op N. Beijerland, en wonende onder Piershil.
getrouwd den 12 november
Zij is gedoopt in 1748 in Nieuw Beijerland.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 12 september 1784 in Piershil met Maria Ariesd Kooij. Maria is een dochter van Arie Kooij en Maria Jongust.
Kinderen van Pieter en Lijsbeth:
1 Ingetje Pietersd Vermeulen [1.1.3.2.4.1]. Zij is gedoopt op 8 januari 1772 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Ingetje: “gedoopt een kind , genaamd Ingetje, waarvan vader Pieter Vermeulen, moeder Elijsabeth van der Sluis, geheven van der vader”
Ingetje is overleden vóór 8 maart 1778, ten hoogste 6 jaar oud.
2 Abel Vermeulen, gedoopt op 15 januari 1775 in Piershil. Volgt 1.1.3.2.4.2.
3 Ingetje Vermeulen, gedoopt op 8 maart 1778 in Piershil. Volgt 1.1.3.2.4.3.
4 Bastiaan Pieters Vermeulen, gedoopt op 26 december 1780 in Piershil. Volgt 1.1.3.2.4.4.
5 Eliza Vermeulen [1.1.3.2.4.5]. Zij is gedoopt op 5 oktober 1783 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Eliza: 5-10-1783 [te Piershil[ is gedoopt een kind genaamd Eliza, de vader is Pieter Vermeulen, moeder Elisabeth van der Sluis, getuige Dirkje Troost
Kinderen van Pieter en Maria:
6 Willem Vermeulen [1.1.3.2.4.6], geboren omstreeks 1788. Willem is overleden op 8 december 1846 in Goudswaard, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Willem Vermeulen, Leeftijd: 58
Vader: Pieter Vermeulen, Moeder: Maria Kooij
7 Pietertje Pietersdr Vermeulen, gedoopt op 29 mei 1792 in Piershil. Volgt 1.1.3.2.4.7.
8 Dina Vermeulen, geboren omstreeks 1794 in Piershil. Volgt 1.1.3.2.4.8.
9 Lijsbet Vermeulen, geboren omstreeks 1891 in Piershil. Volgt 1.1.3.2.4.9.
1.1.3.2.4.2 Abel Vermeulen, zoon van Pieter Abelsz van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3.2.4) en Lijsbeth Bastiaansdr van der Sluijs. Hij is gedoopt op 15 januari 1775 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Abel: is gedoopt ‘‘t zoontje Abel, de vader Pieter vermeulen, de moeder Elisabeth v.d. Sluijs. door de vader geheven
Abel is overleden op 30 mei 1843 in Zuid-Beijerland, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Abel: Abel Vermeulen, Leeftijd: 68; Weduwnaar van Jannigje Kooij
Vader: Pieter Vermeulen, Moeder: Elizabeth van der Sluis
Abel trouwde met Jannigje Kooij. Jannigje is geboren in 1778. Jannigje is overleden op 13 mei 1839 in Zuid-Beijerland, 60 of 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannigje: Jannigje Kooij, Leeftijd: 61. Partner : Abel Vermeulen
Vader: Arie Kooij, Moeder: Pietertje Jonggans
Kinderen van Abel en Jannigje:
1 Pietertje Vermeulen, geboren op 6 april 1806 in Zuid-Beijerland. Volgt 1.1.3.2.4.2.1.
2 Elizabeth Vermeulen [1.1.3.2.4.2.2], geboren op 2 maart 1810 in Zuid-Beijerland.
3 Pieter Vermeulen [1.1.3.2.4.2.3], geboren op 25 mei 1817 in Zuid-Beijerland. Pieter is overleden op 24 oktober 1817 in Zuid-Beijerland, 4 maanden oud.
1.1.3.2.4.2.1 Pietertje Vermeulen is geboren op 6 april 1806 in Zuid-Beijerland, dochter van Abel Vermeulen (zie 1.1.3.2.4.2) en Jannigje Kooij. Pietertje is overleden op 24 juni 1861 in Goudswaard, 55 jaar oud. Pietertje trouwde, 18 jaar oud, op 7 mei 1824 in Zuid-Beijerland met Arij van der Burgh, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pietertje en Arij: Arie van der Burgh, Geboorteplaats: Zuid-Beijerland, Geboortedatum: donderdag 7 juli 1791
Vader bruidegom: Cornelis van der Burgh, Moeder bruidegom: Lena Zevenbergen
Bruid: Pietertje Vermeulen, Geboorteplaats: Zuid-Beijerland, Geboortedatum: zondag 6 april 1806
Vader bruid: Abel Vermeulen, Moeder bruid: Jannigje Kooi
Opmerking: Grootouders Arij Zevenbergen en Hadewij Verrijp
Arij is geboren op 7 juli 1791 in Zuid-Beijerland. Arij is overleden op 15 september 1852 in Goudswaard, 61 jaar oud.
1.1.3.2.4.3 Ingetje Vermeulen, dochter van Pieter Abelsz van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3.2.4) en Lijsbeth Bastiaansdr van der Sluijs. Zij is gedoopt op 8 maart 1778 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Ingetje: Ingetje [vader:] Pieter Vermeulen, [moeder:] Elisabeth van der Sluijs. geheft door de vader selve
Ingetje is overleden op 11 september 1849 in Zuid-Beijerland, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ingetje: Ingetje Vermeulen, Leeftijd: 73. weduwe van Pieter van der Sluis
Vader: NN, Moeder: NN Namen ouders bij aangevers onbekend
Ingetje trouwde met Pieter van der Sluis. Pieter is geboren omstreeks 1764. Pieter is overleden op 17 oktober 1820 in Piershil, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Pieter van der Sluis, Leeftijd: 56. Echtgenoot van Ingetje Vermeulen
Vader: Gijsbert van der Sluis, Moeder: Creelia Hoogwerf
Kinderen van Ingetje en Pieter:
1 Maria van der Sluis [1.1.3.2.4.3.1], geboren op 16 november 1812 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Maria: Vader: Pieter van der Sluis, Moeder: Ingetje Vermeulen
2 Arij van der Sluis [1.1.3.2.4.3.2], geboren op 2 juni 1815 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Arij: Arij van der Sluis
Arij is overleden op 28 oktober 1815 in Piershil, 4 maanden oud.
1.1.3.2.4.4 Bastiaan Pieters Vermeulen, zoon van Pieter Abelsz van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3.2.4) en Lijsbeth Bastiaansdr van der Sluijs. Hij is gedoopt op 26 december 1780 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Bastiaan: Bastiaan [ouders:] Pieter Vermeulen, Elisabeth van der Sluijs. get. Dina Vermeulen
Bastiaan is overleden op 13 juli 1844 in Piershil, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Bastiaan: Bastiaan Vermeulen, leeftijd: 63
Vader: Pieter Vermeulen, Moeder: Elizabeth van der Sluis
Echtgenoot van Jannetje Oosterman
Bastiaan trouwde met Jannetje Oosterman.
Kind van Bastiaan en Jannetje:
1 Geertrui Vermeulen, geboren omstreeks 1814. Volgt 1.1.3.2.4.4.1.
1.1.3.2.4.4.1 Geertrui Vermeulen is geboren omstreeks 1814, dochter van Bastiaan Pieters Vermeulen (zie 1.1.3.2.4.4) en Jannetje Oosterman. Geertrui:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 15 juni 1834 in Piershil met Jan Rollof. Jan is overleden op 5 september 1842 in Zuid-Beijerlad.
Notitie bij overlijden van Jan: Jan Rollof, Leeftijd: 39. Echtgenoot van Geertrui Vermeulen
Vader: Arie Rollof, Moeder: Neeltje van der Linden
(2) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 12 juli 1845 in Piershil met Dirk Huisman.
1.1.3.2.4.7 Pietertje Pietersdr Vermeulen, dochter van Pieter Abelsz van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3.2.4) en Maria Ariesd Kooij. Zij is gedoopt op 29 mei 1792 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Pietertje: is gedoopt een kind genaamd Pietertie, de vader is Pieter Vermeulen, de moeder Maria Kooij. geheven door de vader
Kind van Pietertje uit onbekende relatie:
1 Pieter Vermeulen [1.1.3.2.4.7.1], geboren op 11 december 1812 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Vader: NN, Moeder: Pietertje Vermeulen
Pieter is overleden op 19 januari 1813 in Piershil, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Leeftijd: 0. Vader: NN, Moeder: Pietertje Vermeulen
1.1.3.2.4.8 Dina Vermeulen is geboren omstreeks 1794 in Piershil, dochter van Pieter Abelsz van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3.2.4) en Maria Ariesd Kooij. Dina is overleden op 13 augustus 1847 in Zuid-Beijerland, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dina: Dina Vermeulen, Leeftijd: 52. Echtgenote van Kornelis Hofman
Vader: Pieter Vermeulen, Moeder: Maria Kooij
Dina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 17 april 1818 in Zuid-Beijerland met Cornelis Hofman, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dina en Cornelis: Bruidegom: Cornelis Hofman, Geboorteplaats: Zuid-Beijerland, Leeftijd: 20
Vader bruidegom: Gijsbert Hofman, Moeder bruidegom: Kornelia Groenenberg
Bruid: Dina Vermeulen, Geboorteplaats: Piershil, Leeftijd: 24
Vader bruid: Pieter Vermeulen, Moeder bruid: Maria Kooij
Grootouders Cornelis Hofman en Elizabeth de Heer, Bastiaan Groenenberg en Jannigje Monster, Abel Vermeulen en Lijsbeth Verheek, Arie Kooij en Maria Jongust
Cornelis is geboren omstreeks 1798 in Zuid-Beijerland.
1.1.3.2.4.9 Lijsbet Vermeulen is geboren omstreeks 1891 in Piershil, dochter van Pieter Abelsz van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3.2.4) en Maria Ariesd Kooij. Lijsbet trouwde, ongeveer 74 jaar oud, op 8 juni 1817 in Goudswaard met Huibregt Vos, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lijsbet en Huibregt: Bruidegom Geboorteplaats: Piershil, Leeftijd: 29
Vader bruidegom: Johannis Vos, Moeder bruidegom: Antonetta van Oudheusden
Bruid: Lijsbet Vermeulen, Geboorteplaats: Piershil, Leeftijd: 27
Vader bruid: Pieter Vermeulen, Moeder bruid: Maria Kooij
Hij is gedoopt omstreeks 1788 in Piershil.
1.1.3.2.5 Teunis Vermeulen, zoon van Abel Pieters van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3.2) en Lijsbeth Teunisse Verhek. Hij is gedoopt op 15 september 1743 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Teunis: den 15 septemb. Het kind Teunis. De vader Abel Pieterse Vermeulen, de moeder Elisabeth Teunisz Verhek, en van de vader selfs geheft.
Teunis is overleden op 12 april 1817 in Nieuw-Beijerland, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Teunis: Teunis Vermeulen, Leeftijd: 73
Vader: Abel Vermeulen, Moeder: Elisabeth Verhek
Teunis trouwde met Cornelia (den) Dekker.
Kind van Teunis en Cornelia:
1 Lijsbeth Vermeulen, geboren op 29 januari 1788 in Nieuw-Beijerland. Volgt 1.1.3.2.5.1.
1.1.3.2.5.1 Lijsbeth Vermeulen is geboren op 29 januari 1788 in Nieuw-Beijerland, dochter van Teunis Vermeulen (zie 1.1.3.2.5) en Cornelia (den) Dekker. Lijsbeth is overleden op 6 december 1842 in Nieuw-Beijerland, 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lijsbeth: Elisabeth Vermeulen, Leeftijd: 54. Echtgenote van Arij van Zorgen. Weduwe van Job Bijl
Vader: Teunis Vermeulen, Moeder: Cornelia Dekker
Lijsbeth:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 14 maart 1819 in Nieuw-Beijerland met Job Bijl, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lijsbeth en Job: Vader bruidegom: Anthonij Bijl, Moeder bruidegom: Annigje Vogelaar
Job is geboren op 9 juli 1789 in Oudenhoorn. Job is overleden op 17 november 1836 in Nieuw Beijerland, 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Job: Job Bijl, Leeftijd: 47. Echtgenoot van Elisabeth Vermeulen
Vader: Anthonij Bijl, Moeder: Annigje Vogelaar
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 8 maart 1838 in Nieuw-Beijerland met Arij van Zorgen, 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lijsbeth en Arij: Arij van Zorgen, Geboorteplaats: Zuid-Beijerland, Geboortedatum: zaterdag 13 december 1800, Leeftijd: 37
Vader bruidegom: Adrianus van Zorgen, Moeder bruidegom: Trijntje Bijl
Bruid: Lijsbeth Vermeulen, Geboorteplaats: Nieuw-Beijerland, Geboortedatum: dinsdag 29 januari 1788, Leeftijd: 50. weduwe van Job Bijl
Vader bruid: Teunis Vermeulen, Moeder bruid: Cornelia den Dekker
Grootouders bruidegom Arij Leendertse van Zorgen en Hendrikje onder de Linden, Gijsbert Bijl en Ingetje van Leening,
grootouders bruid Abel Vermeulen en Lijsbeth Verheck, Job den Dekker en Trijntje van der Waal
Arij is geboren op 13 december 1800 in Zuid-Beijerland.
1.1.3.2.9 Deina Abels Vermeulen, dochter van Abel Pieters van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3.2) en Lijsbeth Teunisse Verhek. Zij is gedoopt op 23 april 1753 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Deina: gedoopt een kind genaamt Deina. [ouders:] Abel Vermeulen [,] Elisabeth Teunisze Verhek. getuyge Leuntje Teunisze Verhek
Deina is overleden op 11 september 1820 in Nieuw-Beijerland, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Deina: Dina Vermeulen, Leeftijd: 67. Echtgenote van Dirk de Regt
Vader: Abel Vermeulen, Moeder: Elisabeth Verstek
Deina trouwde, 24 jaar oud, op 4 mei 1777 in Piershil met Dirk Jacobz de Regt, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Deina en Dirk: Dirk Jacobz de Regt, j.m. geb. en wonende te N. Beijerland , [en] Dina Abelsd Vermeulen. j.d. geb en wonende onder de ?? fririsditie [slecht leesbaar] .
den 11 april zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen. Na den 13, 20, 27 so? ligt? al te N. Beijerland ..... [slecht leesbaar]
Dirk is geboren omstreeks 1743 in Nieuw Beijerland, zoon van Jacob de Regt en Ariaantje Moerkerke. Dirk is overleden op 26 november 1820 in Nieuw-Beijerland, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirk: Dirk de Regt, Leeftijd: 77. Weduwnaar van Dina Vermeulen
Vader: Jacob de Regt, Moeder: Ariaantje Moerkerke
1.1.3.3 Jan Pietersz van der Meulen / Vermeulen, zoon van Pieter (Janse) van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3) en Dirkje Abele (Dirkje Abels) Abbenbroek. Hij is gedoopt op 14 april 1715 in Klaaswaal.
Notitie bij de geboorte van Jan: doopgetuige was Ariaentje Jansdr. Vermeulen
Jan is overleden, 39 jaar oud. Hij is begraven op 20 maart 1755 in Klaaswaal. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 22 april 1737 in Numansdorp met Marija (Marietje Willems) de Jongste, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Marija: 8 kinderen
Zij is gedoopt op 19 maart 1713 in Numansdorp.
Notitie bij de geboorte van Marija: 27-11-1713 te Numansdorp, volgens (Bron: Cock Reijerkerk, mcrije*worldonline.nl)
Marija is overleden, 58 jaar oud. Zij is begraven op 11 oktober 1771 in Nieuw Beijerland.
Notitie bij Marija: [bron: http://home.planet.nl/~jlafeber/stamreeksVermeulen.html]
Maria Willems de Jongste, dochter van Willem de Jongste (1677-> 1721) & Willemijntje Ariens Blaek (-< 1721)
dochter van Willem Ariens de Jongste (bouwman) en Willemijntje Ariens Blaek.
Maria is eerder getrouwd te Numansdorp op 24 september 1734 voor de kerk met Jillis Cornelisz. Veugelaar, geboren te Strijen, begraven te Numansdorp op 26 juli 1736.


[bron: http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/NLD-HOEKSCHE-WAARD/2001-05/0990362152]
Kinderen van Jan en Marija:
1 Pieter Vermeulen [1.1.3.3.1]. Hij is gedoopt op 5 april 1739 in Pieter.
2 Dirkjen / Dirksie Vermeulen, gedoopt omstreeks 15 januari 1741 in Numansdorp. Volgt 1.1.3.3.2.
3 Willempje Vermeulen [1.1.3.3.3]. Zij is gedoopt op 10 februari 1743 in Nieuw-Beijerland.
4 Pieter Jansz Vermeulen, gedoopt in 1746 in Numansdorp. Volgt 1.1.3.3.4.
5 Aart Vermeulen, gedoopt op 18 februari 1748 in Numansdorp. Volgt 1.1.3.3.5.
6 Willem Vermeulen [1.1.3.3.6]. Hij is gedoopt op 8 november 1750 in Nieuw-Beijerland.
7 Ary Jansz Vermeulen, gedoopt op 29 oktober 1752 in Nieuw-Beijerland. Volgt 1.1.3.3.7.
8 Ariaentje Vermeulen, gedoopt op 6 september 1755 in Nieuw Beijerland. Volgt 1.1.3.3.8.
1.1.3.3.2 Dirkjen / Dirksie Vermeulen, dochter van Jan Pietersz van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3.3) en Marija (Marietje Willems) de Jongste. Zij is gedoopt omstreeks 15 januari 1741 in Numansdorp. Dirkjen is overleden op 7 juni 1812 in Zuid-Beijerland, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirkjen: Dirkjen Vermeulen, Leeftijd: 72. Echtgenote van Klaas de Jongste
Vader: Jan Vermeulen, Moeder: Maria de Jongste
Dirkjen:
(1) trouwde met Klaas de Jongste. Klaas is geboren omstreeks 1755. Klaas is overleden op 16 februari 1835 in Zuid-Beijerland, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klaas: Klaas de Jongste, Leeftijd: 80. Weduwnaar van Dirkje Vermeulen
Vader: Pieter de Jongste, Moeder: Aaltje Verkerk
(2) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 12 juni 1763 in Zuid-Beijerland met Arij Maartensdz Barendrecht, 43 jaar oud. Hij is gedoopt op 8 oktober 1719 in Numansdorp.
Kind van Dirkjen en Arij:
1 Neesje Barendrecht, geboren omstreeks 1774. Volgt 1.1.3.3.2.1.
1.1.3.3.2.1 Neesje Barendrecht is geboren omstreeks 1774, dochter van Arij Maartensdz Barendrecht en Dirkjen / Dirksie Vermeulen (zie 1.1.3.3.2). Neesje is overleden op 26 juli 1827 in Nieuw-Beijerland, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Neesje: Neesje Barendrecht, Leeftijd: 53. Echtgenote van Willem Gardenier
Vader: Arij Barendrecht, Moeder: Dirkje Vermeulen
Neesje trouwde met Willem Gardenier.
1.1.3.3.4 Pieter Jansz Vermeulen, zoon van Jan Pietersz van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3.3) en Marija (Marietje Willems) de Jongste. Hij is gedoopt in 1746 in Numansdorp. Pieter trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 12 mei 1772 in Piershil met Grietje Teunisdr van der Ree, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Grietje: den 24ste april 1772 is alhier in ondertrouw opgenomen Pieter Vermeulen, j.m. geboren te Numansdorp en wonende te N. Beijerland, met Grietje Teunisse van der Ree [?] j.d. geboren te Numansdorp en wonende onder Piershil
Zij is gedoopt in 1747 in Numansdorp. Grietje is overleden in 1787, 39 of 40 jaar oud.
Kind van Pieter en Grietje:
1 Maria Pietersd Vermeulen, gedoopt op 3 augustus 1777 in Nieuw-Beijerland. Volgt 1.1.3.3.4.1.
1.1.3.3.4.1 Maria Pietersd Vermeulen, dochter van Pieter Jansz Vermeulen (zie 1.1.3.3.4) en Grietje Teunisdr van der Ree. Zij is gedoopt op 3 augustus 1777 in Nieuw-Beijerland. Maria is overleden op 21 augustus 1838 in Zuid-Beijerland, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Maria Vermeulen, Leeftijd: 61. Weduwe van Jan van der Blom
Eerder weduwe van Gijsbert Hofman en daarvoor van Jan Rollof
Vader: Pieter Vermeulen, Moeder: Grietje van de Ree
Maria:
(1) trouwde met Jan Rollof.
(2) trouwde, minstens 31 jaar oud, na 1808 met Gijsbert Cornelisz Hofman, minstens 43 jaar oud. Gijsbert is geboren op 15 oktober 1765 in Zuid-Beijerland. Hij is gedoopt op 20 oktober 1765 in Zuid-Beijerland. Gijsbert is overleden op 18 oktober 1815 in Zuid-Beijerland, 50 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Gijsbert Hofman, Leeftijd: 49. Echtgenoot van Maria Vermeulen
Vader: Cornelis Hofman, Moeder: Eliezabeth de Heer
(3) trouwde, 59 jaar oud, op 2 december 1836 in Zuid-Beijerland met Jan Jakobsz van der Blom, 58 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Jan: Jan van der Blom, Geboorteplaats: Zuid-Beijerland, Geboortedatum: vrijdag 2 oktober 1778, Leeftijd: 58
Vader bruidegom: Jacob van der Blom, Moeder bruidegom: Marigje Groeneweg
Bruid: Marija Vermeulen, Geboorteplaats: Nieuw-Beijerland, Leeftijd: 59
Vader bruid: Pieter Vermeulen, Moeder bruid: Grietje van der Ree
Weduwnaar van Annigje Stroobergen, weduwe van Gijsbert Hofman
Jan is geboren op 2 oktober 1778 in Zuid-Beijerland. Hij is gedoopt op 4 oktober 1778 in Zuid-Beijerland. Jan is overleden op 11 juni 1837 in Zuid-Beijerland, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Jan van der Blom, Leeftijd: 58. Echtgenoot van Maria Vermeulen
Vader: Jakob van der Blom, Moeder: Annigje Groeneweg
Notitie bij Jan: beroep: schoenmaker
1.1.3.3.5 Aart Vermeulen, zoon van Jan Pietersz van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3.3) en Marija (Marietje Willems) de Jongste. Hij is gedoopt op 18 februari 1748 in Numansdorp. Aart is overleden op 17 januari 1823 in Strijen, 74 jaar oud.
Notitie bij Aart: [bron: http://home.planet.nl/~jlafeber/stamreeksVermeulen.html]
koopman, winkelier en kerkmeester
Aart:
(1) trouwde met Johanna Verschoor.
(2) trouwde met Geertrui Koomans. Zij is gedoopt op 30 maart 1755 in Strijen. Geertrui is overleden op 28 oktober 1807 in Strijen, 52 jaar oud.
Kind van Aart en Geertrui:
1 Dirkje Vermeulen, geboren op 2 februari 1796 in Strijen. Volgt 1.1.3.3.5.1.
1.1.3.3.5.1 Dirkje Vermeulen is geboren op 2 februari 1796 in Strijen, dochter van Aart Vermeulen (zie 1.1.3.3.5) en Geertrui Koomans. Dirkje is overleden op 31 maart 1845 in Zuid-Beijerlad, 49 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirkje: Dirkje Vermeulen, Leeftijd: 49. Echtgenote van Jan van Tienderen. Eerder weduwe van Antonie Roos
Vader: Aart Vermeulen, Moeder: Geertrui Koomans
Dirkje:
(1) trouwde met Antonie Roos. Antonie is geboren omstreeks 1796. Antonie is overleden op 7 april 1836 in Zuid-Beijerland, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antonie: Antonie Roos, Leeftijd: 40. Echtgenoot van Dirkje Vermeulen
Vader: Klaas Roos, Moeder: Neeltje Verhulp
(2) trouwde met Jan van Tienderen.
1.1.3.3.7 Ary Jansz Vermeulen, zoon van Jan Pietersz van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3.3) en Marija (Marietje Willems) de Jongste. Hij is gedoopt op 29 oktober 1752 in Nieuw-Beijerland.
Notitie bij de geboorte van Ary: 29 october K: Arij , V: Jan Vermeulen M:Marijtje Willems de Jongste G: vader zelve
Ary is overleden op 12 december 1812 in Nieuw Beijerland, 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ary: Arij Vermeulen, Leeftijd: 60. Echtgenoot van Pietertje Molendijk
Vader: NN, Moeder: NN
Ary trouwde, 32 jaar oud, op 7 november 1784 in Nieuw-Beijerland met Pietertje Molendijk, 25 jaar oud. Pietertje is geboren op 22 april 1759 in Ridderkerk. Pietertje is overleden op 8 december 1816 in Nieuw-Beijerland, 57 jaar oud.
Kinderen van Ary en Pietertje:
1 Jan Ariens Vermeulen [1.1.3.3.7.1]. Hij is gedoopt in 1785. Jan is overleden in 1787, 1 of 2 jaar oud.
2 Willem Ariens Vermeulen [1.1.3.3.7.2]. Hij is gedoopt in 1786. Willem is overleden in 1790, 3 of 4 jaar oud.
3 Jan Ariens Vermeulen [1.1.3.3.7.3]. Hij is gedoopt in 1787.
4 Willem Ariens Vermeulen, gedoopt in 1790. Volgt 1.1.3.3.7.4.
5 Josijna Ariens Vermeulen [1.1.3.3.7.5]. Zij is gedoopt in 1792. Josijna is overleden in 1794, 1 of 2 jaar oud.
6 Josijna Ariensd Vermeulen, gedoopt in 1794. Volgt 1.1.3.3.7.6.
7 Marija Arijsd Vermeulen, gedoopt in 1797. Volgt 1.1.3.3.7.7.
1.1.3.3.7.4 Willem Ariens Vermeulen, zoon van Ary Jansz Vermeulen (zie 1.1.3.3.7) en Pietertje Molendijk. Hij is gedoopt in 1790. Willem trouwde met Teuna Wagenmaker.
1.1.3.3.7.6 Josijna Ariensd Vermeulen, dochter van Ary Jansz Vermeulen (zie 1.1.3.3.7) en Pietertje Molendijk. Zij is gedoopt in 1794. Josijna is overleden in 1858, 63 of 64 jaar oud. Josijna:
(1) trouwde met Pieter Zinkweg.
(2) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 16 mei 1825 in Strijen met Arij van Soest, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Josijna en Arij: Arij van Soest, Geboorteplaats: ’s-Gravendeel, Leeftijd: 58
Vader bruidegom: Aart van Soest, Moeder bruidegom: Maria in ’t Veld
Bruid: Josijna Vermeulen, Geboorteplaats: Nieuw-Beijerland, Leeftijd: 30
Vader bruid: Arij Vermeulen, Moeder bruid: Pietertje Molendijk
Weduwnaar van Maria Kruithof; grootouders bruidegom Arij van Soest, Hendrik in ’t Veld en Anna Vervooren; grootouders bruid Jan Vermeulen en Maria de Jongste
Arij is geboren omstreeks 1767 in ’s-Gravendeel, zoon van Aart van Soest en Maria in ’t Veld.
1.1.3.3.7.7 Marija Arijsd Vermeulen, dochter van Ary Jansz Vermeulen (zie 1.1.3.3.7) en Pietertje Molendijk. Zij is gedoopt in 1797. Marija:
(1) trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 5 mei 1816 in Nieuw-Beijerland met Meeuwis Arijsz Bos, 25 jaar oud. Meeuwis is geboren op 18 augustus 1790 in Nieuw-Beijerland. Hij is gedoopt op 22 augustus 1790 in Nieuw-Beijerland.
(2) trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 1 mei 1836 in Nieuw-Beijerland met Adriaantje Arijsdr Vogelaar.
1.1.3.3.8 Ariaentje Vermeulen, dochter van Jan Pietersz van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3.3) en Marija (Marietje Willems) de Jongste. Zij is gedoopt op 6 september 1755 in Nieuw Beijerland.
Notitie bij de geboorte van Ariaentje: V: Jan Pieterse Vermeulen, M: Maria de Jongste, ’t kind: Ariaentje, G: Marietje Pieterse Vermeulen
Ariaentje is overleden op 3 mei 1819 in Nieuw-Beijerland, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ariaentje: Ariaantje Vermeulen, Leeftijd: 63. Relatie: Jan Schop
Vader: Jan Vermeulen, Moeder: Maria de Jongste
Ariaentje trouwde, 23 jaar oud, op 9 mei 1779 in Nieuw-Beijerland met Jan Schop, ongeveer 38 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1741. Jan is overleden op 3 september 1822 in Nieuw-Beijerland, ongeveer 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Jan Schop, Leeftijd: 81. Weduwnaar van Arijaantje Vermeulen
Vader: Pieter Schop, Moeder: Maria Verloop
1.1.3.5 Ariaantje Pieters van der Meulen / Vermeulen, dochter van Pieter (Janse) van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3) en Dirkje Abele (Dirkje Abels) Abbenbroek. Zij is gedoopt op 15 december 1720 in Numansdorp.
Getuige bij:
geboorteaangifte Arij Hendriks Buitendijk (1753-1825) [zie 1.1.3.1.1]    [tante moederszijde]
Ariaantje trouwde, 31 jaar oud, op 29 oktober 1752 in Piershil met Lambert Janse van Putte(n), 33 jaar oud, nadat zij op 6 oktober 1752 in Piershil in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Ariaantje en Lambert: den 6 [? slecht leesbaar] october [1752] zijn in ondertrouw opgenomen Lambert Janse van Putte, j.m. geboren en wonende te Nieuw Beyerland,met Ariaantje Pieters Vermeulen j.d. geboren te Numansdorp en wonende onder Piershil.
getrouwt den 29 october te Piershil

- 1752 den 6 october geeft Aryaentie Vermeule zig aan om te begeve? in den huwelijkse staat met Leendert van Putte en verklaart te zijn onvermogend [impost betalen trouwen Goudswaard]
Hij is gedoopt op 16 december 1718 in Nieuw Beijerland.
Notitie bij Lambert: Kinderen: Francijntje, Dirkje en Pieter.
Lambert was een zoon van Jan Hendriks van Put(ten) en Francijntje Gerrits Beijer, die op 27-11-1712 in Numansdorp waren getrouwd.
Lambert’s broer Gerrit Jans van Putten trouwde in Zuid-Beijerland op 14-5-1752 met Willempje Dirks Mansfeld en kreeg ook een dochter Fransijntje.

[bron: http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/vermeulen_pieter_jans_1043497030.htm]
1.1.3.6 Marytie / Maria Pieters van der Meulen / Vermeulen, dochter van Pieter (Janse) van der Meulen / Vermeulen (zie 1.1.3) en Dirkje Abele (Dirkje Abels) Abbenbroek. Zij is gedoopt op 27 mei 1725 in Numansdorp.
Notitie bij de geboorte van Marytie: Doopgetuige: Maria Pieters (Marijtje Pieters) Crooswijk .
Marytie is overleden op 11 november 1758, 33 jaar oud.
Notitie bij Marytie: dochter uit 2e huwelijk Jannetje Dirks Tol , geb op 27 april 1754 in Piershil
Getuige bij:
geboorteaangifte Dirkje Abelsd Vermeulen (geb. 1737) [zie 1.1.3.2.1]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Aart Vermeulen (geb. 1749) [zie 1.1.2.1.1]    [nicht van vader]
Marytie:
(1) ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 3 mei 1748 in Piershil met Dirk Teunis de Winter, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marytie en Dirk: - den 3 may zijn in ondertrouw opgenomen Dirk de Winter j.m. van Piershil, met Maria Pieterse Vermeulen, j.d. geboren van Numansdorp. beide wonende te Piershil

- 1748 den 3 mei geven sig aen Dirk de Winter met Maria Pieters Vermeulen .. te gehoren? tot het .. van f 3 gl? .. voor bruydegom en bruyt f 6 [impost betalen trouwen Piershil]
Hij is gedoopt op 27 maart 1718 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Dirk: zoon van Theunis Willems de Winter (diaken en landbouwer) en Annetje Jans Konijnendijk.
Dirk is overleden op 6 december 1752 in Piershil, 34 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirk: overleden voor de doop van zijn zoon Dirk.
Notitie bij Dirk: kinderen: Annigje Dirks de Winter geboren op 23 februari 1749 in Piershil, Nederland., overleden op 4 januari 1820 in Heinenoord

Dirk Dirks de Winter geboren op 18 maart 1753 in Piershil
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 30 september 1753 in Piershil met Dirk Arijense Tol.
Notitie bij het huwelijk van Marytie en Dirk: den 7 september [1753] zijn in wettige ondertrouw opgenomen Dirk Aryense Tol, j.m. geboren onder Nieuw Beyerland, en wonende onder Piers-hil [,] met Maria Pieterse vermeulen, weduwe van Dirk de Winter, geboren onder Numansdorp en medewonende onder Piershil. getrouwt den 30 sept. te Piershil

- 1753, 7 sept. verklaren onvermogend te zijn [impost betalen trouwen Piershil]
Dirk trouwde later vóór 1762 met Marijtje van der Sluis.
Kinderen van Marytie en Dirk (1):
1 Pieter Dirks de Winter [1.1.3.6.1]. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Maertge Pieterse van der Meulen / Vermeulen (geb. 1711) [zie 1.1.3.1] [tante moederszijde]. Hij is gedoopt op 5 juli 1750 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Pieter: gedoopt een kind genaamt Pieter. [ouders:] Dirk de Winter, Maria Pieterse Vermeulen. getuige Maartje Pieterse Vermeulen.
2 Dirk de Winter [1.1.3.6.2]. Hij is gedoopt op 18 maart 1753 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Dirk: gedoopt een kind genaamd Dirk. De vader is Dirk de Winter. De moeder is Marijtje Vermeulen. In plaats van de overleden vader stonden als getuigen Lodewijk de Winter en Mayke de Winter.
Kind van Marytie en Dirk (2):
3 Jannetje Tol [1.1.3.6.3]. Zij is gedoopt op 27 april 1754 in Piershil.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: gedoopt een kind genaamt Jannetje, de vader is Dirk Tol, de moeder is Marijtje Vermeulen. Getuige Jannetje Wouterse Boon

Index (164 personen)

Aarts, Maartje (~25-05-1664) [Partner van 1.1]  1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3
Abbenbroek, Dirkje Abele (Dirkje Abels) (†17-03-1758) [Partner van 1.1.3]  1.1.3; 1.1.3.1; 1.1.3.2; 1.1.3.3; 1.1.3.5; 1.1.3.6
Aerts, Bastiaantje [Partner van 1]  1
Baartman, Pietertje Cornelis [Schoonmoeder van 1.1.2.4]  1.1.2.4
Barendrecht, Arij Maartensdz (~08-10-1719) [Partner van 1.1.3.3.2]  1.1.3.3.2; 1.1.3.3.2.1
Barendrecht, Neesje (*±1774, †26-07-1827) [Nummer 1.1.3.3.2.1]  1.1.3.3.2.1
Bijl, Job (*09-07-1789, †17-11-1836) [Partner van 1.1.3.2.5.1]  1.1.3.2.5.1
Blom, Jan Jakobsz van der (*02-10-1778, †11-06-1837) [Partner van 1.1.3.3.4.1]  1.1.3.3.4.1
Bom, Barbara [Partner van 1.1.2.1]  1.1.2.1
Bos, Meeuwis Arijsz (*18-08-1790) [Partner van 1.1.3.3.7.7]  1.1.3.3.7.7
Buitendijk, Arij Hendriks (~07-01-1753, †22-07-1825) [Nummer 1.1.3.1.1]  1.1.3.1.1; 1.1.3.5
Buitendijk, Heinisje / Hendriksje (*±1791, †20-10-1830) [Dochter van 1.1.3.1.1]  1.1.3.1.1.6
Buitendijk, Henderik (~26-08-1779) [Zoon van 1.1.3.1.1]  1.1.3.1.1.2
Buitendijk, Henderik (~08-10-1780) [Zoon van 1.1.3.1.1]  1.1.3.1.1.3
Buitendijk, Hendrik Ariens [Partner van 1.1.3.1]  1.1.3.1; 1.1.3.1.1
Buitendijk, Jacob (*17-11-1792) [Zoon van 1.1.3.1.1]  1.1.3.1.1.7
Buitendijk, Maartie (~26-07-1778) [Dochter van 1.1.3.1.1]  1.1.3.1; 1.1.3.1.1.1
Buitendijk, Maartie (~13-12-1781) [Dochter van 1.1.3.1.1]  1.1.3.1.1.4
Buitendijk, Maartie (~14-09-1783) [Dochter van 1.1.3.1.1]  1.1.3.1.1.5
Burgh, Arij van der (*07-07-1791, †15-09-1852) [Partner van 1.1.3.2.4.2.1]  1.1.3.2.4.2.1
Clijne, Barbara Jans de (†<25-01-1722) [Partner van 1.1.2]  1.1.2; 1.1.2.1
Cornelisse, Aart [Schoonvader van 1.1]  1.1
Dekker, Cornelia (den) [Partner van 1.1.3.2.5]  1.1.3.2.5; 1.1.3.2.5.1
Dekker, Lijsbeth Pieters (~1737) [Partner van 1.1.2.4]  1.1.2.4
Dekker, Petronella (*03-10-1817) [Dochter van 1.1.2.1.2.3]  1.1.2.1.2.3.1
Dekker, Pieter [Partner van 1.1.2.1.2.3]  1.1.2.1.2.3
Dekker, Pieter Jansz [Schoonvader van 1.1.2.4]  1.1.2.4
Froon, Dirkje  1.1.3.2.3
Gardenier, Willem [Partner van 1.1.3.3.2.1]  1.1.3.3.2.1
Heer, Grietje Willems de [Schoonmoeder van 1.1.2.4]  1.1.2.4
Hofman, Cornelis (*±1798) [Partner van 1.1.3.2.4.8]  1.1.3.2.4.8
Hofman, Gijsbert Cornelisz (*15-10-1765, †18-10-1815) [Partner van 1.1.3.3.4.1]  1.1.3.3.4.1
Huisman, Dirk [Partner van 1.1.3.2.4.4.1]  1.1.3.2.4.4.1
Jacobs, Pouwel van [Schoonvader van 1.1.2]  1.1.2
Jongejan, Rijntje Cornelisse (†<1763) [Partner van 1.1.2.1]  1.1.2.1; 1.1.2.1.2
Jongste, Klaas de (*±1755, †16-02-1835) [Partner van 1.1.3.3.2]  1.1.3.3.2
Jongste, Marija (Marietje Willems) de (~19-03-1713, []11-10-1771) [Partner van 1.1.3.3]  1.1.3.3; 1.1.3.3.2; 1.1.3.3.4; 1.1.3.3.5; 1.1.3.3.7; 1.1.3.3.8
Jongust, Maria [Schoonmoeder van 1.1.3.2.4]  1.1.3.2.4
Kooij, Arie [Schoonvader van 1.1.3.2.4]  1.1.3.2.4
Kooij, Jannigje (*1778, †13-05-1839) [Partner van 1.1.3.2.4.2]  1.1.3.2.4.2; 1.1.3.2.4.2.1
Kooij, Maria Ariesd [Partner van 1.1.3.2.4]  1.1.3.2.4; 1.1.3.2.4.7; 1.1.3.2.4.8; 1.1.3.2.4.9
Koomans, Geertrui (~30-03-1755, †28-10-1807) [Partner van 1.1.3.3.5]  1.1.3.3.5; 1.1.3.3.5.1
Meulen, Grietje Paulusd van der (~1766) [Zoon van 1.1.2.4]  1.1.2.4.4
Meulen, Jan Janse van der [Nummer 1]  1; 1.1
Meulen, Maaijke Paulusd van der [Dochter van 1.1.2.4]  1.1.2.4.1
Meulen, Maaijken Paulusd van der (~1762) [Dochter van 1.1.2.4]  1.1.2.4.3
Meulen, Pieter Paulusz van der (~20-01-1771, []09-07-1771) [Zoon van 1.1.2.4]  1.1.2.4.5
Meulen, Pieter Paulusz van der (~12-09-1773, []06-11-1773) [Zoon van 1.1.2.4]  1.1.2.4.6
Meulen, Pieter Paulusz van der (*1776) [Zoon van 1.1.2.4]  1.1.2.4.7
Meulen, Pietertje Paulusdr van der [Dochter van 1.1.2.4]  1.1.2.4.2
Meulen, Willem van der (~±11-01-1660) [Zoon van 1]  1.2
Meulen / Vermeulen, Abel Pieters van der (~03-09-1713) [Nummer 1.1.3.2]  1.1.3.2; 1.1.3.2.3; 1.1.3.2.4; 1.1.3.2.5; 1.1.3.2.9
Meulen / Vermeulen, Ariaantje jans van der (~18-03-1685) [Nummer 1.1.1]  1.1.1
Meulen / Vermeulen, Ariaantje Pieters van der (~15-12-1720) [Nummer 1.1.3.5]  1.1.3.1.1; 1.1.3.5
Meulen / Vermeulen, Jan (Janse) van der (~09-12-1691) [Zoon van 1.1]  1.1.4
Meulen / Vermeulen, Jan Jansz van der [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3
Meulen / Vermeulen, Jan Pietersz van der (~14-04-1715, []20-03-1755) [Nummer 1.1.3.3]  1.1.3.3; 1.1.3.3.2; 1.1.3.3.4; 1.1.3.3.5; 1.1.3.3.7; 1.1.3.3.8
Meulen / Vermeulen, Maertge Pieterse van der (~19-04-1711) [Nummer 1.1.3.1]  1.1.2.1.2; 1.1.3.1; 1.1.3.1.1; 1.1.3.1.1.1; 1.1.3.6.1
Meulen / Vermeulen, Marytie / Maria Pieters van der (~27-05-1725, †11-11-1758) [Nummer 1.1.3.6]  1.1.2.1.1; 1.1.3.2.1; 1.1.3.6
Meulen / Vermeulen, Pieter (Janse) van der (~06-01-1689, †16-11-1742) [Nummer 1.1.3]  1.1.3; 1.1.3.1; 1.1.3.2; 1.1.3.3; 1.1.3.5; 1.1.3.6
Meulen / Vermeulen, Pieter Abelsz van der (~13-05-1742) [Nummer 1.1.3.2.4]  1.1.3.2.4; 1.1.3.2.4.2; 1.1.3.2.4.3; 1.1.3.2.4.4; 1.1.3.2.4.7; 1.1.3.2.4.8; 1.1.3.2.4.9
Meulen / Vermeulen, Willem (Pieters) van der (~26-04-1717) [Zoon van 1.1.3]  1.1.3.4
Moerkerke, Ariaantje [Schoonmoeder van 1.1.3.2.9]  1.1.3.2.9
Molendijk, Pietertje (*22-04-1759, †08-12-1816) [Partner van 1.1.3.3.7]  1.1.3.3.7; 1.1.3.3.7.4; 1.1.3.3.7.6; 1.1.3.3.7.7
Oosterman, Jannetje [Partner van 1.1.3.2.4.4]  1.1.3.2.4.4; 1.1.3.2.4.4.1
Pieters, Ariaantje [Schoonmoeder van 1.1]  1.1
Pieters, Bessijntje [Partner van 1]  1; 1.1
Pieters, Marrighie [Schoonmoeder van 1.1.2]  1.1.2
Putte(n), Lambert Janse van (~16-12-1718) [Partner van 1.1.3.5]  1.1.3.5
Ree, Grietje Teunisdr van der (~1747, †1787) [Partner van 1.1.3.3.4]  1.1.3.3.4; 1.1.3.3.4.1
Regt, Dirk Jacobz de (*±1743, †26-11-1820) [Partner van 1.1.3.2.9]  1.1.3.2.9
Regt, Jacob de [Schoonvader van 1.1.3.2.9]  1.1.3.2.9
Rip, Bouwe Bouwens [Partner van 1.1.1]  1.1.1
Rip, Bouwe Bouwens (~15-12-1715) [Zoon van 1.1.1]  1.1.1.1
Rip, Jan Bouwens (~10-10-1717) [Zoon van 1.1.1]  1.1.1.2
Rollof, Jan [Partner van 1.1.3.3.4.1]  1.1.3.3.4.1
Rollof, Jan (†05-09-1842) [Partner van 1.1.3.2.4.4.1]  1.1.3.2.4.4.1
Roos, Antonie (*±1796, †07-04-1836) [Partner van 1.1.3.3.5.1]  1.1.3.3.5.1
Schop, Jan (*±1741, †03-09-1822) [Partner van 1.1.3.3.8]  1.1.3.3.8
Sluijs, Arij van der [Partner van 1.1.3.2.3]  1.1.3.2.3
Sluijs, Ingetje van der (~04-11-1761) [Dochter van 1.1.3.2.3]  1.1.3.2.3.1
Sluijs, Lijsbeth Bastiaansdr van der (~1748) [Partner van 1.1.3.2.4]  1.1.3.2.4; 1.1.3.2.4.2; 1.1.3.2.4.3; 1.1.3.2.4.4
Sluijs / Sluys, Maijken Paulusdr van (~21-09-1692) [Partner van 1.1.2]  1.1.2; 1.1.2.4
Sluis, Arij van der (*02-06-1815, †28-10-1815) [Zoon van 1.1.3.2.4.3]  1.1.3.2.4.3.2
Sluis, Maria van der (*16-11-1812) [Dochter van 1.1.3.2.4.3]  1.1.3.2.4.3.1
Sluis, Marijtje van der  1.1.3.6
Sluis, Pieter van der (*±1764, †17-10-1820) [Partner van 1.1.3.2.4.3]  1.1.3.2.4.3
Soest, Aart van [Schoonvader van 1.1.3.3.7.6]  1.1.3.3.7.6
Soest, Arij van (*±1767) [Partner van 1.1.3.3.7.6]  1.1.3.3.7.6
Tienderen, Jan van [Partner van 1.1.3.3.5.1]  1.1.3.3.5.1
Tol, Dirk Arijense [Partner van 1.1.3.6]  1.1.3.6
Tol, Jannetje (~27-04-1754) [Dochter van 1.1.3.6]  1.1.3.6.3
Troost, Cornelia (~1756, †10-02-1835) [Partner van 1.1.2.1.2]  1.1.2.1.2; 1.1.2.1.2.3
Veld, Maria in ’t [Schoonmoeder van 1.1.3.3.7.6]  1.1.3.3.7.6
Verhek, Lijsbeth Teunisse (~27-02-1707) [Partner van 1.1.3.2]  1.1.3.2; 1.1.3.2.3; 1.1.3.2.4; 1.1.3.2.5; 1.1.3.2.9
Vermeulen, Aart (~18-02-1748, †17-01-1823) [Nummer 1.1.3.3.5]  1.1.3.3.5; 1.1.3.3.5.1
Vermeulen, Aart (~12-10-1749) [Zoon van 1.1.2.1]  1.1.2.1.1; 1.1.3.6
Vermeulen, Aart Jans (~06-06-1751, †23-02-1820) [Nummer 1.1.2.1.2]  1.1.2.1.2; 1.1.2.1.2.3; 1.1.3.1
Vermeulen, Aart Jansz (~20-04-1687) [Nummer 1.1.2]  1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.4
Vermeulen, Abel (~15-01-1775, †30-05-1843) [Nummer 1.1.3.2.4.2]  1.1.3.2.4.2; 1.1.3.2.4.2.1
Vermeulen, Ariaantje (~13-10-1748) [Dochter van 1.1.3.2]  1.1.3.2.8
Vermeulen, Ariaantje Aarts (~18-04-1734) [Dochter van 1.1.2]  1.1.2.10
Vermeulen, Ariaentje (~06-09-1755, †03-05-1819) [Nummer 1.1.3.3.8]  1.1.3.3.8
Vermeulen, Arij (~18-09-1746) [Zoon van 1.1.3.2]  1.1.3.2.7
Vermeulen, Ary Jansz (~29-10-1752, †12-12-1812) [Nummer 1.1.3.3.7]  1.1.3.3.7; 1.1.3.3.7.4; 1.1.3.3.7.6; 1.1.3.3.7.7
Vermeulen, Bastiaan Pieters (~26-12-1780, †13-07-1844) [Nummer 1.1.3.2.4.4]  1.1.3.2.4.4; 1.1.3.2.4.4.1
Vermeulen, Cornelis (~29-06-1755) [Zoon van 1.1.2.1]  1.1.2.1.3
Vermeulen, Deina Abels (~23-04-1753, †11-09-1820) [Nummer 1.1.3.2.9]  1.1.3.2.9
Vermeulen, Dina (*±1794, †13-08-1847) [Nummer 1.1.3.2.4.8]  1.1.3.2.4.8
Vermeulen, Dirkje (*02-02-1796, †31-03-1845) [Nummer 1.1.3.3.5.1]  1.1.3.3.5.1
Vermeulen, Dirkje Abelsd (~24-11-1737) [Dochter van 1.1.3.2]  1.1.3.2.1; 1.1.3.6
Vermeulen, Dirkjen / Dirksie (~±15-01-1741, †07-06-1812) [Nummer 1.1.3.3.2]  1.1.3.3.2; 1.1.3.3.2.1
Vermeulen, Eliza (~05-10-1783) [Dochter van 1.1.3.2.4]  1.1.3.2.4.5
Vermeulen, Elizabeth (*02-03-1810) [Dochter van 1.1.3.2.4.2]  1.1.3.2.4.2.2
Vermeulen, Geertrui (*±1814) [Nummer 1.1.3.2.4.4.1]  1.1.3.2.4.4.1
Vermeulen, Huybrecht (~19-08-1731) [Zoon van 1.1.2]  1.1.2.9
Vermeulen, Ingetje (~08-03-1778, †11-09-1849) [Nummer 1.1.3.2.4.3]  1.1.3.2.4.3
Vermeulen, Ingetje Pietersd (~08-01-1772, †<08-03-1778) [Dochter van 1.1.3.2.4]  1.1.3.2.4.1
Vermeulen, Jan (*±1779, †24-12-1838) [Zoon van 1.1.2.1.2]  1.1.2.1.2.1
Vermeulen, Jan (~18-08-1782, †24-12-1838) [Zoon van 1.1.2.1.2]  1.1.2.1.2.2
Vermeulen, Jan Aarts (~29-12-1715) [Nummer 1.1.2.1]  1.1.2.1; 1.1.2.1.2
Vermeulen, Jan Aartsz (~26-04-1722) [Zoon van 1.1.2]  1.1.2.3
Vermeulen, Jan Ariens (~1785, †1787) [Zoon van 1.1.3.3.7]  1.1.3.3.7.1
Vermeulen, Jan Ariens (~1787) [Zoon van 1.1.3.3.7]  1.1.3.3.7.3
Vermeulen, Jannetje / Jannigje (~±1796, †08-12-1839) [Nummer 1.1.2.1.2.3]  1.1.2.1.2.3
Vermeulen, Josijna Ariens (~1792, †1794) [Dochter van 1.1.3.3.7]  1.1.3.3.7.5
Vermeulen, Josijna Ariensd (~1794, †1858) [Nummer 1.1.3.3.7.6]  1.1.3.3.7.6
Vermeulen, Leendert (~09-05-1728) [Zoon van 1.1.2]  1.1.2.7
Vermeulen, Leendert Jans (~24-11-1726) [Zoon van 1.1.2]  1.1.2.6
Vermeulen, Leuntje Abels (~18-09-1740, †1762) [Nummer 1.1.3.2.3]  1.1.3.2.3
Vermeulen, Lijsbet (*±1891) [Nummer 1.1.3.2.4.9]  1.1.3.2.4.9
Vermeulen, Lijsbeth (*29-01-1788, †06-12-1842) [Nummer 1.1.3.2.5.1]  1.1.3.2.5.1
Vermeulen, Maria [Partner van 1.1.3.1.1]  1.1.3.1.1
Vermeulen, Maria Pietersd (~03-08-1777, †21-08-1838) [Nummer 1.1.3.3.4.1]  1.1.3.3.4.1
Vermeulen, Marija Arijsd (~1797) [Nummer 1.1.3.3.7.7]  1.1.3.3.7.7
Vermeulen, Marijtje (~15-07-1725, []31-01-1810) [Dochter van 1.1.2]  1.1.2.5
Vermeulen, Paulus Jans (*1723) [Nummer 1.1.2.4]  1.1.2.4
Vermeulen, Pieter (~05-04-1739) [Zoon van 1.1.3.3]  1.1.3.3.1
Vermeulen, Pieter (*11-12-1812, †19-01-1813) [Zoon van 1.1.3.2.4.7]  1.1.3.2.4.7.1
Vermeulen, Pieter (*25-05-1817, †24-10-1817) [Zoon van 1.1.3.2.4.2]  1.1.3.2.4.2.3
Vermeulen, Pieter Aarts (~12-02-1730) [Zoon van 1.1.2]  1.1.2.8
Vermeulen, Pieter Jansz (~1746) [Nummer 1.1.3.3.4]  1.1.3.3.4; 1.1.3.3.4.1
Vermeulen, Pietertje (*06-04-1806, †24-06-1861) [Nummer 1.1.3.2.4.2.1]  1.1.3.2.4.2.1
Vermeulen, Pietertje Pietersdr (~29-05-1792) [Nummer 1.1.3.2.4.7]  1.1.3.2.4.7
Vermeulen, Teunis (~15-09-1743, †12-04-1817) [Nummer 1.1.3.2.5]  1.1.3.2.5; 1.1.3.2.5.1
Vermeulen, Teunis Abels (~08-02-1739, †<1743) [Zoon van 1.1.3.2]  1.1.3.2.2
Vermeulen, Willem (~14-03-1745) [Zoon van 1.1.3.2]  1.1.3.2.6
Vermeulen, Willem (~08-11-1750) [Zoon van 1.1.3.3]  1.1.3.3.6
Vermeulen, Willem (*±1788, †08-12-1846) [Zoon van 1.1.3.2.4]  1.1.3.2.4.6
Vermeulen, Willem Ariens (~1786, †1790) [Zoon van 1.1.3.3.7]  1.1.3.3.7.2
Vermeulen, Willem Ariens (~1790) [Nummer 1.1.3.3.7.4]  1.1.3.3.7.4
Vermeulen, Willempje (~10-02-1743) [Dochter van 1.1.3.3]  1.1.3.3.3
Vermeulen), Johannes Aarts (~29-08-1717) [Zoon van 1.1.2]  1.1.2.2
Verschoor, Johanna [Partner van 1.1.3.3.5]  1.1.3.3.5
Vijfwinckel, Aart Hendriks [Schoonvader van 1.1.2.4]  1.1.2.4
Vijfwinckel, Maaijke Aarts (~27-09-1739, []26-11-1766) [Partner van 1.1.2.4]  1.1.2.4
Vogelaar, Adriaantje Arijsdr [Partner van 1.1.3.3.7.7]  1.1.3.3.7.7
Vos, Huibregt (~±1788) [Partner van 1.1.3.2.4.9]  1.1.3.2.4.9
Wagenmaker, Teuna [Partner van 1.1.3.3.7.4]  1.1.3.3.7.4
Winter, Dirk de (~18-03-1753) [Zoon van 1.1.3.6]  1.1.3.6.2
Winter, Dirk Teunis de (~27-03-1718, †06-12-1752) [Partner van 1.1.3.6]  1.1.3.6
Winter, Pieter Dirks de (~05-07-1750) [Zoon van 1.1.3.6]  1.1.3.1; 1.1.3.6.1
Zinkweg, Pieter [Partner van 1.1.3.3.7.6]  1.1.3.3.7.6
Zorgen, Arij van (*13-12-1800) [Partner van 1.1.3.2.5.1]  1.1.3.2.5.1
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 22-04-2018 11:58:58