Digitale Regio Tholen

Nav

Menu

Bedrijven in de Gemeente Tholen: Maatschappelijke Organisaties


Werkgevers-, werknemers- en beroepsorganisaties; levensbeschouwelijke en politieke organisaties; overige ideŽle organisaties e.d.

Smalstad , St.Maartensdijk
de winkeliers en ondernemersvereniging van St. Maartensdijk met adressen van alle aangesloten bedrijven
Stichting S.T.A.D. , Tholen
S.T.A.D. (Samen Thoolse Activiteiten Doen) heeft tot doel het organiseren, begeleiden en bevorderen van activiteiten in de kern Tholen stad. De stichting is voortgekomen uit Tholen Stad Actief, de toenmalige organisatoren van activiteiten in Tholen Stad.

Belangenverenigingen van plaatselijke ondernemers

Ondernemers Overleg Tholen (O.O.T.) , Tholen
Bij het O.O.T. zijn 76 bedrijven c.q. instellingen uit alle kernen van de gemeente Tholen aangesloten. Een van de doelen is meer invloed uitoefenen op provinciale plannen en andere zaken die ondernemers raken.

Levensbeschouwelijke en politieke organisaties; overige ideŽle organisaties e.d.; hobbyclubs

Stichting Actief Stavenisse , Stavenisse
Zeer veel informatie over Stavenisse: evenementen, geschiedenis, foto's, verenigingen enz.
Stichting Woord en Daad , Stavenisse
Woord en Daad wil vanuit christelijk perspectief armoede bestrijden in Afrika, Azi

Religieuze organisaties

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Tholen , Tholen
Hier vindt u alle informatie over en rondom deze Geloofsgemeenschap: Diensten, contactgegevens bestuur, en ander nieuws.
Christengemeente Tholen , Oud-Vossemeer
De website van de Stichting vrienden van de Bijbel bevat een startpagina, rubriek 'Woord voor de week' (wordt wekelijks vernieuwd), geloofsbelijdenis, geschiedenis, activiteitenrooster, interessante links, enz.
Hervormde Gemeente Sint Annaland , St.Annaland
Preekrooster, foto's, nieuws, enz.
Hersteld Hervormde Gemeente Sint Annaland , St.Annaland
hier kunt u online luisteren naar preken van uit de Hersteld Hervormde Gemeente St.Annaland. Of u kunt de preken downloaden en later beluisteren.
Hervormde gemeente Oud-Vossemeer , Oud-Vossemeer
Kerkdiensten, geschiedenis van het kerkgebouw, enz.
Ontmoetingskerk Poortvliet , Poortvliet
Informatie over de Gereformeerde Ontmoetingskerkt.
Hervormde gemeente Rehoboth , St.Maartensdijk
Ichthuskerk Tholen , Tholen
Hersteld Hervormde Gemeente Sint-Maartensdijk , St.Maartensdijk
Informatie over de kerkelijke gemeente rondom de Maartenskerk en de daaronder functionerende verenigingen.

Politieke organisaties

Algemeen Belang Tholen , St.Annaland
Politiek programma, raadsleden, adressen etc.
CDA afdeling Tholen , Tholen
Jongerenraad Tholen , Tholen
De jongerenraad Joth is een organisatie van jongeren tussen de 12 en de 20 jaar. De functie van Joth is om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders.
Christenunie , Tholen
website van de kiesvereniging van de Christenunie Tholen
VVD afdeling Tholen , Stavenisse

Gezelligheidsverenigingen

Jeugdhonk Jong Vosmeer , Oud-Vossemeer
Openingstijden, rondleiding, wanneer is er disco, nummers aanvragen, enzovoort.
E.C.S, (Stichting Evenementen Comite Smalstad.) , St.Maartensdijk
Website van de Stichting Evenementen Comite Smalstad.
Vereniging Plattelands Jongeren Zuid, Afd. Tholen en St. Philipsland , Stavenisse
De PJZ organiseert verschillende activiteiten op een jaar die gericht zijn op jongeren.We streven ernaar om

Carnavalsverenigingen

Dweilband de Lamsooren , Oud-Vossemeer

Hobbyclubs

stichting Kameleon Vaarders Zeeland , Tholen
Alles over de eerste echte (Zeeuwse) Kameleon. Een enthousiaste groep mensen heeft zich ten doel gesteld om de eerste, ťchte Kameleon in haar oorspronkelijke staat in de vaart te houden.

Duivenhoudersverenigingen

Postduivenvereniging de Zwaluw , Oud-Vossemeer
o.a. de laatste vluchtuitslagen en ander nieuws.

Foto-, film- en videoclubs

F.O.ThO. , Oud-Vossemeer
Fotoclub op Tholen

Modelbouwverenigingen

Nederlandse Micropulling Organisatie , St.Maartensdijk
Op deze site vindt u alles over de modelbouwsport micropulling. De micropullers worden door de leden zelf gebouwd op een schaal van 1:10. Deze krachtpatsers rijden op echte kleibanen.

Autoclubs (geen autosport)


Kunstbevordering

Stichting Kunstkring Tholen Stad , Tholen
Voornaamste activiteit van deze vereniging is het tweedaagse evenement ''Tholen Kunststad'', meestal eind april gehouden. Op een 1400 stappen lange wandelroute exposeren beeldende kunstenaars en treden podium- en toonkunstenaars op.

Overige ideŽle organisaties n.e.g.


Dierenbeschermingsverenigingen e.d.

Amivedi , Nieuw-Vossemeer
is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland.

IdeŽle organisaties

Scouting Heenetrecht Tholen , Tholen
voor alle leden van scouting Heenetrecht in Tholen
Stichting "Vrienden van Siem" , St.Annaland
Stichting jaarlijks diverse activiteiten houdt en daarbij geld inzamelt voor het goede doel
Leger des heils, dienstencentrum Tholen , St.Maartensdijk
verkoop en inzameling tweedehands goederen.
Stichting Stavoord6 , Oud-Vossemeer
de stichting stelt zich tot doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding, onder andere door het organiseren van evenementen als het Glazen Ei en Alpe d'Huzes
Kiwanis club tholen , Tholen
Deze serviceclub is een club van mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen ( fundraising) en dat bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending).
Running team (ROPARUN) Tholen , Tholen
De roparun is een gesponsorde estafetteloop die zijn opbrengsten jaarlijks afstaat aan verschillende goede doelen met betrekking tot het veraangenamen van het leven van kankerpatiŽnten. Roparun is de afkorting van ROtterdam-PArijs-RUN.
Landschapsbeheer Zeeland , Goes
Landschapsbeheer Nederland is een particuliere, onafhankelijke stichting die zich sterk maakt voor de zorg voor een visueel, ecologisch, cultuurhistorisch en aardkundig aantrekkelijk landschap in het buitengebied van Zeeland.
Ritho Fonds , Oud-Vossemeer
stichting die financiŽle onder≠steuning biedt aan projecten en initiatieven van vrij≠willigers die bijdragen aan de leefbaarheid in kleine kernen en stads≠wijken, o.a. regio Tholen.

Overige belangenbehartiging n.e.g.

Comite Blijven Spetteren , Tholen
Betrokken burgers hebben zich verenigd in Comitť BlijvenSpetteren. Zij streven behoud en renovatie van zwembad de Spetter na.
Buurtgroep Oude veste , Tholen
Doelstellingen van deze Thoolse buurtgroep: Behoud cultureel en historisch erfgoed in de binnenstad.; behoud Vestingwallengroen en het Thoolse Bosje; ; Bescherming overige cultureel-historische en natuurlijke waarden in en om de Vestingwallen

Huurdersbelangenverenigingen e.d.

Huurdersvereniging Samen Sterk , St.Maartensdijk
Deze huurdervereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van alle huurders op tholen en st philipsland